Home

Mijn naam is Ester Bertholet en ik ben specialist ouderengeneeskunde (arts). In 2011 heb ik de zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde Bertholet opgericht in Velp en Arnhem. We ondersteunen de huisartsen in deze praktijk door de diagnostiek en begeleiding van ouderen met heel ingewikkelde problemen tijdelijk over te nemen. De werkwijze van deze praktijk wordt nu in 3 pilots uitgerold door de stichting MESO.

Daarnaast heb ik samen met een aantal collega’s in 2016 het ontmoetingscentrum Ons Raadhuis opgericht en eind 2019 het Behandelpaspoort.

Ik hou ervan om te praten met mensen om te horen en begrijpen waar hun behoeftes liggen. Om vervolgens daar ook echt concreet mee aan de slag te gaan.

Het schrijven van een boek lijkt mij een mooi volgend initiatief. Het boek moet natuurlijk gaan over ‘ouder worden’. De ouder wordende mensen is immers mijn specialiteit. Maar iederéén wordt ouder, vanaf het moment dat je geboren wordt. Je maakt uit als je op jongere leeftijd gezonder leeft en begrijpt waar klachten vandaan komen en hoe je die kunt voorkomen. Een jong volwassene die bijvoorbeeld een goed slaap- en eetpatroon aanleert, zal daar ook als 80-jarige baat bij hebben. Ik ben er daarom van overtuigd dat de inzichten en adviezen die dit boek zullen geven, voor iedereen van toepassing kunnen zijn.

Ik wil dit boek echter niet alléén gaan schrijven, maar sámen met ouderen of met mensen die interesse hebben in ouder worden. Dat lijkt me een heel zinvolle en leuke vorm. Meer informatie over het boek dat we gaan schrijven vindt u hier.

Over (gezonder)‚ ouder worden’, versterken van weerstand en vitaliteit, begrip van klachten, preventie van ziek of zwakker worden, geef ik ook presentaties. Daarover kunt u hier meer informatie vinden.