Boek

Sinds begin dit jaar ben ik begonnen met het schrijven van een boek over ‘Ouder worden’. Het boek zal gaan over medische klachten en problemen, preventie, medicatie en zingeving. Het idee hierachter is dat ik er steeds meer van overtuigd raak dat preventie begint bij het opdoen en aanbieden van kennis. De meest basale kennis over hoe je lichaam en geest werkt, hoe ziektes kunnen ontstaan en behandelopties hierop aansluiten en vooral wat je zelf kunt doen. Voor deze kennis is het nooit te laat. Zelfs als je op hoge leeftijd bent, kan het heel relevant zijn om te begrijpen hoe je kunt voorkomen dat je last krijgt van spierzwakte of geheugenproblemen.

Ik schrijf dit boek samen met ongeveer 150 ouderen en een aantal collega’s. De jongste is 19 (een verpleegkundige in opleiding), de oudste is 93. Ik communiceer met deze mensen via de mail; ze ontvangen van mij teksten die ze op taal en inhoud lezen en ik stel ‘zingevingsvragen’. Het is allemaal erg leuk en inspirerend!

Bij dit alles wil ik graag de kennis gaan gebruiken die is opgedaan uit de ‘evolutionaire geneeskunde’. De kennis die ik hierover heb opgedaan de afgelopen tijd vind ik zelf de meest interessante stof die ik in de geneeskunde heb geleerd.

Voor de mensen die meewerkten aan het boek, ben ik Zoom-sessies via de computer gaan organiseren. Deze bijeenkomsten vielen zo goed in de smaak, dat ik deze nu ook openbaar wil gaan aanbieden. Zie voor de agenda het tabblad presentaties.

Heb je ook vragen over ouder worden?
Ga naar Presentaties