Boek

Twee jaar geleden in 2021 ben ik begonnen met het schrijven van een boek over ‘Ouder worden’. Het boek zal gaan over medische klachten en problemen, preventie, medicatie en zingeving. Het idee hierachter is dat ik er steeds meer van overtuigd raak dat preventie begint bij het opdoen en aanbieden van kennis. De meest basale kennis over hoe je lichaam en geest werkt, hoe ziektes kunnen ontstaan en behandelopties hierop aansluiten en vooral wat je zelf kunt doen. Voor deze kennis is het nooit te laat. Zelfs als je op hoge leeftijd bent, kan het heel relevant zijn om te begrijpen hoe je kunt voorkomen dat je last krijgt van spierzwakte of geheugenproblemen.

Ik heb dit boek geschreven samen met ongeveer 170 ouderen en een aantal collega’s. De jongste is 19 (een verpleegkundige in opleiding), de oudste is 93. Ik communiceer met deze mensen via de mail; ze ontvangen van mij teksten die ze op taal en inhoud lezen en ik stel ‘zingevingsvragen’. Ook 65 collega’s zijn de teksten mee gaan lezen, variërend van een cardioloog en huisarts tot een dementieconsulent en ergotherapeute.

Voor de mensen die meewerkten aan het boek, ben ik Zoom-sessies via de computer gaan organiseren. Deze bijeenkomsten vielen zo goed in de smaak, dat ik deze nu op andere plekken ben gaan aanbieden, zoals in wijkcentra of bibliotheek. Zie voor de agenda het tabblad presentaties.

Het boek is vanaf eind april te verkrijgen via de boekwinkel, de bekende online winkels en via uitgeverij Scriptum.

Heb je ook vragen over ouder worden?
Ga naar Presentaties